Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1107

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1107 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1107
Zon 1A
Referensnummer 37144_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147777_HST Ben, 148194_HST Ben, 524963_HST Kärl, 580580_HST Hängbryne, 580590_HST Eldstål, 580591_HST nit/spik, 580592_HST Fragment