Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 72

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Kista: 5 kistspikar samt 1 fyndlöst brandskikt, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 72 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 72
Zon 1B
Referensnummer 36899_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147080_HST Ben, 147081_HST Ben, 147082_HST Ben, 451437_HST Spik, 451438_HST Ten