Bj 855

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 3,1 × 2,1 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav