Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1083

Inre beskrivning: Kammare, 2,6 × 1,8, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1083 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37121_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U