Bj 888

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,45 × 0,6 meter, Djup 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 888 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 888
Zon 1B
Referensnummer 37362_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524818_HST Kärl, 579719_HST Kistspik, 579729_HST Kniv