Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 888

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,45 × 0,6 meter, Djup 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 888 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37362_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U