Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1141

Yttre beskrivning: Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1141 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1141
Zon 1B
Referensnummer 37164_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147513_HST Ben, 527590_HST Kärl, 588333_HST Klinknagel, 588335_HST Krampa, 588338_HST Fragment, 588340_HST Spik