Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 783

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 783 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 783
Zon 1C
Referensnummer 37278_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147534_HST Ben, 147540_HST Ben, 563709_HST Bultlåsnyckel, 563713_HST Kniv, 563715_HST Krampa, 563716_HST Eldslagningsflinta, 563718_HST Pärla