Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 40

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 40 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 40
Zon 1B
Referensnummer 36868_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147684_HST Ben, 147805_HST Ben, 449550_HST nit/spik, 449559_HST Krampa, 449569_HST lansettformig pilspets, 449615_HST Beslag, 449618_HST Föremål, 449628_HST Kärl