Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 977

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Kammare, 2,2 × 1,6 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 977 Kammargrav, Grav, Hög
Datering 932 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37449_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U