Arkeologisk, kontext

Bj 155

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 155 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 155
Zon 1E
Referensnummer 36978_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U