Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 155

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 155 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 155
Zon 1E
Referensnummer 36978_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148049_HST Ben, 148146_HST Ben, 459709_HST hasselnöt, 523536_HST Kärl, 575880_HST Spik, 575881_HST Pil, 575882_HST hasselnöt