Arkeologisk kontext

R001073

När Ole grävde de första tagen i ytans ytskikt kom en amulettring av järn med skåra och eldstål, lmnat till kons omedelbart Ben end paketerade, ej reg(L 15) Jordprov taget, 1 påse, av M.F. I avfallsgropen.

Arkeologisk kontext
1073 R-enhet, Ruta
Plats
Referensnummer
76144_U
Undersökningsår
1990-06-11
Huvudpost
Relaterade föremål