Bj 937

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 937 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 937
Zon 1B
Referensnummer 37409_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524954_HST Kärl, 526748_HST Kärl, 604618_HST Kärl, 604620_HST Ring, 604621_HST Skrin, 604622_HST Nit, 604623_HST Spik, 604624_HST Föremål