Bj 904

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,8 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 904 Kistgrav, Grav, Hög
Datering 902 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 904
Zon 1B
Referensnummer 37376_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 581985_HST Kistspik, 582183_HST Spjut, 582202_HST Pil, 582206_HST Ringspänne, 582207_HST Börs, 582632_HST Mynt, 582642_HST Smälta, 582655_HST Bältesväska, 582730_HST Kniv, 582740_HST Föremål, 582745_HST skobrodd, 582748_HST Skiva, 582755_HST Föremål, 616435_HST Fragment, 616437_HST Fragment, 616461_HST Fragment, 616462_HST Fragment, 973243_HST Fragment