Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 68

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 68 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 68
Zon 1B
Referensnummer 36895_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148246_HST Ben, 148650_HST Ben, 460914_HST Spik