Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 724

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,0 × 0,8 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 724 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 724
Zon 1C
Referensnummer 37224_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148395_HST Ben, 469797_HST Kistspik, 469812_HST Kniv, 469818_HST Börs, 469822_HST Mynt, 469825_HST Knapp, 469830_HST Järnfragment, 469833_HST Järnfragment