Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 131

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 2,1 meter, i högens mitt, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 131 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 131
Zon 1B
Referensnummer 36958_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147760_HST Ben, 148062_HST Ben, 148489_HST Ben, 148584_HST Ben, 474184_HST nit/spik, 474192_HST Pärla, 474197_HST Kam, 474201_HST Klinknagel, 474210_HST Föremål, 474215_HST Kam, 474235_HST Kärl, 525491_HST Kärl