Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 71

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager under hela högen, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 71 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 71
Zon 1B
Referensnummer 36898_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148438_HST Ben, 461215_HST Remsölja, 461233_HST Spik, 461240_HST Klinknagel, 461241_HST Kam, 461243_HST Kärl