Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1134

Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,6 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1134 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1134
Zon 1B
Referensnummer 37157_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 581966_HST Pil, 581969_HST Beslag, 581972_HST Fragment