Bj 919

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 919 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 919
Zon 1E
Referensnummer 37391_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147632_HST Ben, 535246_HST Kistspik, 535251_HST Vridlåsnyckel, 535253_HST Kniv, 535254_HST Bipolär vikt, 535255_HST Pärla, 535256_HST Hängbryne, 535257_HST skobrodd, 535259_HST Järnfragment