Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 807

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,5 × 0,9 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 807 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 807
Zon 1C
Referensnummer 37296_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147933_HST Ben, 148422_HST Ben, 524778_HST Kärl, 566816_HST Kistspik, 566818_HST Ringspänne, 566821_HST Bipolär vikt, 566824_HST kniv/knivslida, 566827_HST Enkelkam, 566830_HST Bultlåsnyckel, 566833_HST Sked