Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 15

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 15 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 15
Zon 1B
Referensnummer 36847_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147557_HST Ben, 147711_HST Ben, 148603_HST Ben, 446879_HST Beslag, 446883_HST Beslag, 446885_HST Föremål, 446888_HST Klinknagel, 446904_HST Föremål, 446909_HST Isbrodd, 446913_HST Kam, 446920_HST Kärl, 446921_HST Kärl, 446922_HST Bränd lera, 452187_HST Sölja, 461741_HST Kam, 463800_HST Sölja, 525142_HST Kärl, 560306_HST Fragment