Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1006

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 1 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1006 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1006
Zon 1A
Referensnummer 37050_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148184_HST Ben, 527088_HST Kärl, 622559_HST Bryne, 622560_HST Kniv