Bj 1098

Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,9 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1098 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1098
Zon 1A
Referensnummer 37136_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148169_HST Ben, 181496_HST Spjut, 578837_HST Rundsköld, 578872_HST Rundsköld, 578876_HST Ringspänne, 578882_HST Torshammarring, 578919_HST Skrin, 578925_HST Kniv, 578931_HST Fragment, 578942_HST Ten, 578971_HST Kam