Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 947

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,0 × 1,1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 947 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 947
Zon 1A
Referensnummer 37419_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 609733_HST Bärring, 609735_HST skobrodd