Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1001

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1001 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1001
Zon 1A
Referensnummer 37045_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148646_HST Ben, 526992_HST Kärl, 622512_HST Föremål, 622522_HST Betsel, 622524_HST Nyckel, 622528_HST nit/spik, 622531_HST Vikt, 622532_HST Lås