Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1030

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1030 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1030
Zon 1A
Referensnummer 37072_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147729_HST Ben, 622124_HST Pilspets, 622125_HST Kam, 622126_HST Bälte, 622129_HST Kniv