Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1053

Yttre beskrivning: 6,1 × 6,5 meter, Uppgift om höjd saknas, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1053 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1053
Zon 1D
Referensnummer 37472_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1053A Brandgrav, 1053B Kammargrav
Huvudpost 137416_U