Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 117

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 117 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 117
Zon 1E
Referensnummer 36944_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147763_HST Ben, 473468_HST nit/spik, 473469_HST s-typ, 473489_HST Kantbeslag, 473508_HST ringformigt beslag, 473512_HST Spik