Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 772

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 772 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 772
Zon 1C
Referensnummer 37268_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148649_HST Ben, 181787_HST Kärl, 561962_HST Enkelkam, 561965_HST Kniv, 561966_HST Nit, 561968_HST Ten