Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 961

Yttre beskrivning: 8,7 × 7,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 1,2 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 961 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 961
Zon 1A
Referensnummer 37433_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452638_HST Oval spännbuckla P51, 611277_HST Kistspik, 611278_HST Likarmat spänne, 611279_HST Guldfoliepärla, 611280_HST Kniv