Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 67

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Kista, 13 kistspikar, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 67 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 67
Zon 1B
Referensnummer 36894_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 451436_HST Armring, 460796_HST Spik, 460808_HST Klinknagel, 460818_HST Skrin, 460848_HST Skrin, 460872_HST Skrin, 460881_HST Fragment, 460889_HST Pärla