Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 17

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 17 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 17
Zon 1B
Referensnummer 36848_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147321_HST Ben, 147524_HST Ben, 446925_HST Beslag, 446933_HST Pärla, 446935_HST Kam, 446936_HST Föremål, 446948_HST Urna, 446950_HST Kärl, 525143_HST Kärl