Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 701

Yttre beskrivning: Diameter 2,1 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 701 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 701
Zon 1C
Referensnummer 37203_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452096_HST Halsring