Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 28

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 1,05 meter, Inre beskrivning: Två brandlager., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 28 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 28
Zon 1B
Referensnummer 36857_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147768_HST Ben, 147811_HST Ben, 448563_HST Kärl, 448575_HST nit/spik, 449697_HST Ben, 525150_HST Kärl