Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 989

Yttre beskrivning: Höjd 0,15 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 989 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Sammanbyggd med högen till Bj 988, [unr]: Bj 989
Referensnummer 37479_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 989A Skelettgrav, 989B Skelettgrav
Huvudpost 137416_U