Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 984

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,9 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 984 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering Under stadsvallen, [unr]: Bj 984
Zon 1A
Referensnummer 37455_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 614627_HST Ringspänne, 614628_HST Kniv, 614630_HST Vikt, 614632_HST Pärla, 614661_HST Ring