Bj 905

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 905 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 905
Zon 1B
Referensnummer 37377_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147202_HST Ben, 147203_HST Ben, 147790_HST Ben, 582756_HST Kistspik, 582757_HST Ringspänne, 582939_HST Mynt, 582947_HST Kniv, 582954_HST Dräkthake, 583082_HST Pärla, 583234_HST Kniv, 583265_HST Pärla, 583305_HST preparat, 583308_HST Skaft, 583310_HST Föremål