Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1145

Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1145 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1145
Zon 1B
Referensnummer 37168_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 588724_HST Bjällra, 588744_HST Ring, 588745_HST Fragment, 588746_HST Kärl, 588748_HST Pärla