Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 820

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 820 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 820
Zon 1C
Referensnummer 37304_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147532_HST Ben, 527080_HST Kärl, 567235_HST Vridlåsnyckel