Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 220

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Uppgifter saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 220 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 220
Zon 1D
Referensnummer 37036_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148050_HST Ben, 482057_HST Eldstål, 482064_HST Bryne, 482070_HST Spik, 482077_HST Föremål, 482080_HST Ring, 482083_HST Kniv, 482086_HST Ring, 482092_HST Beslag, 611447_HST Fragment, 1088041_HST Hängbryne