Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 7

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,3-0,9 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager, Svagt definierat., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 7 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 7
Zon 1B
Referensnummer 36839_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147294_HST Ben, 441079_HST Kärl