Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 66

Yttre beskrivning: 6,9 × 5,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 66 Brandgrav, Grav, Hög
Datering 760
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 66
Zon 1B
Referensnummer 36893_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 108819_HST Mynthänge, 145613_HST Trattbägare, 147071_HST Ben, 147072_HST Ben, 147073_HST Ben, 147074_HST Ben, 148235_HST Ben, 457529_HST Kärl, 460586_HST hasselnöt, 460597_HST Pärla, 460605_HST Pärla, 460612_HST Fragment, 460616_HST Smälta, 460643_HST Mynt, 460650_HST Fragment, 460658_HST Klinknagel, 460670_HST nit/spik, 460710_HST Beslag, 460721_HST Pärla, 460738_HST Kam, 460749_HST Kärl, 460756_HST Kärl, 460758_HST Spik