Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1057

Yttre beskrivning: En stor sten i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 1,6 meter, Yttre gravskick: Markerad grav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1057 Skelettgrav, Grav, Markerad grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37096_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U