Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1057

Yttre beskrivning: En stor sten i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 1,6 meter, Yttre gravskick: Markerad grav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1057 Skelettgrav, Grav, Markerad grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [Kön]: Man, [unr]: Bj 1057
Zon 1A
Referensnummer 37096_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147399_HST Ben, 148455_HST Ben, 622062_HST Ringnål, 622063_HST Isbrodd, 622064_HST Kniv, 622076_HST Pärla