Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 34

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 34 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 34
Zon 1B
Referensnummer 37200_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U