Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1036

Inre beskrivning: Grop, 1,6 × 0,6 meter, Djup 1,8 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1036 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering Under stadsvallen; Barngrav, [unr]: Bj 1036
Zon 1A
Referensnummer 37078_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147885_HST Ben, 147886_HST Ben, 459759_HST Järnfragment, 614802_HST Kistspik, 614803_HST Ringspänne, 614804_HST Armring, 614805_HST Vikt, 614815_HST Råmaterial, 614816_HST Föremål, 614817_HST Kniv, 614818_HST Kniv, 614819_HST Pil, 614820_HST Nit, 614825_HST spik/nit