Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 960

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1,3 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 960 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 960
Zon 1A
Referensnummer 37432_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452632_HST Rundspänne, 452633_HST Rundspänne, 452635_HST Kniv, 452637_HST Nål, 610855_HST Fragment, 611268_HST Oval spännbuckla P55, 611269_HST Pincett, 611270_HST bygelsax, 611271_HST Likarmat spänne, 611272_HST Bipolär vikt, 611273_HST Bryne, 611274_HST Nål, 611275_HST Föremål, 611276_HST Fragment, 611504_HST Ben, 616407_HST Fragment