Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 871

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1,1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 871 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 871
Zon 1C
Referensnummer 37346_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U