Upphov: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk kontext

Bj 871

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1,1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext
871 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod
Vikingatid
Notering
[unr]: Bj 871
Zon
1C
Plats
Referensnummer
37346_U
Undersökare
Huvudpost
Relaterade föremål