Bj 871

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1,1 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 871 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 871
Zon 1C
Referensnummer 37346_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 575010_HST Kniv