Arkeologisk, kontext

Bj 184

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 1,05 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 184 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37006_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U