Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 184

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 1,05 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 184 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 184
Zon 1B
Referensnummer 37006_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 108823_HST Mynthänge, 147437_HST Ben, 148295_HST Ben, 478848_HST Hänge, 478952_HST sammansatt kam, 478969_HST Bryne, 479069_HST Ögonpärla, 479107_HST Knivslida, 525662_HST Kärl, 525677_HST Kärl, 525681_HST Kärl, 611350_HST Beslag, 611352_HST Avslag, 611354_HST Ägg, 611356_HST Spik, 611357_HST Krampa, 611358_HST Fragment, 300058_KMK Mynt