Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 829

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 829 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 829
Zon 1C
Referensnummer 37312_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147899_HST Ben, 147937_HST Ben, 148177_HST Ben, 524784_HST Kärl, 568690_HST Pärla