Bj 880

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,6 × 1,3 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 880 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 880
Zon 1C
Referensnummer 37354_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452469_HST Likarmat spänne, 452483_HST Dräktnål, 577923_HST Kistspik, 577926_HST bygelsax, 577934_HST Ämbar, 577938_HST Ämbar, 577945_HST Slagg